Vad är funktionell träning?

Själva ordet funktionell betyder ändamålsenlig och praktisk. Att träna funktionellt innebär att träna kroppen för att klara av rörelser vi utför i vårt dagliga liv. Man efterliknar rörelser som man utför i sin vardag och övningarna utmanar både balans, koordination, styrka och rörlighet.
Hela konceptet av träningen är utformad av Sabina Dufberg som har över 25 års erfarenhet och kunskap i branschen.

Hur skiljer sig vårt koncept från traditionella utegym som redan finns på marknaden?

Vårt Functional Outdoor Gym är skapat för att ge utövarna en träningsmix av koordination, styrka, rörlighet och kondition.

Vårt koncept är gjort så att alla kan delta oavsett tidigare träningserfarenhet. All träning sker anpassad på individnivå. Övningarna/stationerna ( fler än 15 fasta övningsstationer )är utformade på så vis att det finns oändliga träningsupplägg och ni kan enkelt träna flera individer upp mot 40 personer samtidigt.

Vad får du som kund

  • Ett unikt koncept som du geografiskt är ensam om att erbjuda.
  • Utbildning 4h med träningsupplägg av Sabina Dufberg för dina medarbetare/instruktörer. Max 4 personer.
  • Marknadsföringsmaterial med bilder och text.
  • Instruktionsmaterial till varje övning med bilder och text.
  • Färdiga träningsprogram utvecklade av Sabina Dufberg.
  • Konstruktionsritningar samt rutiner för underhåll.
  • Synlighet på Functional Outdoor Gyms hemsida och sociala kanaler.

Anläggning/Hotell/Konferens/Kursgård

Du stärker ditt varumärke och skapar ett mervärde för din personal och dina gäster. Du utökar ditt utbud av tjänster och blir anläggningen som sticker ut med det nytänkande och unika konceptet. Vi ger dig ett konkurrensskydd, det vill säga att du blir ensam om konceptet inom ditt närområde. Du/ditt företag är i framkant.

Företag

Du stärker ditt varumärke, du ökar personalnöjdheten och attraktionen som företag. Friskvård o hälsa ger en effektivare och mer välmående personal som gynnar produktiviteten. Du får utbildning av utvald personal för den interna driften av hälsofrågan och träningen i Functional Outdoor Gym på ditt företag.

Pris

Nystarts pris 110 000:- ex moms (0rd pris 160 000:- ) Tillkommande kostnader Resa, restid och eventuellt boende för Sabina Dufberg i samband med er internutbildning. Material samt arbete vid uppsättning av Functional Outdoor Gym enligt konstruktionsritningen.

Referenssiffror för byggnation

Ungefärlig prisbild baserad på referensföretag Två Skyttlar Hotell och Konferens som är den första anläggningen med Functional Outdoor Gym powered by Sabina Dufberg. Materialkostnad 51.000kr (inkl. hyra av bl.a. grävmaskin m.m.) Två Skyttlars anställda vaktmästare anlade markarbetet samt byggde Functional Outdoor Gym parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter, tidsåtgång ca 1 vecka. Vid ytterligare skräddarsydda lösningar och tjänster utöver konceptet som exempelvis eventdagar, föreläsningar, kontinuerlig vidareutbildning, deltagande på invigning m.m. begär offert.
Läs mer om Sabina Dufberg under www.sabinadufberg.com.